Soutěžní právo a kartelové dohody

Abstrakt

Maturitní práce s názvem „Soutěžní právo a kartelové dohody“ představuje zlomek soutěžního práva. Především vysvětluje základní pojmy a popisuje vzájemné vztahy jednotlivých subjektů. Tento výklad je jakýmsi prologem nutným pro porozumění poslední, praktické části práce. Praktická část práce se podrobně věnuje kauze z období 2001 až 2013, kdy byli distributoři pohonných hmot obviněni z neoprávněného obohacování se na úkor spotřebitele pomocí kartelové dohody. Mimo jiné se tato maturitní práce věnuje legislativnímu ošetření hospodářské soutěže v České republice, možným sankcím v případě jejího narušení a orgánům činným právě v ochraně hospodářské soutěže.