Komparace vybraných TČ v právu islámském a kontinentálním

Anotace

Maturitní práce s názvem „Komparace vybraných trestných činů v právu islámském a kontinentálním“ se zabývá komparací kontinentálního (resp. českého trestního práva) a trestního práva šarí‘a. První, teoretická část práce je věnována popisu těchto dvou právních systémů, tzn. představení pramenů práva, vlivu náboženství a pojetí trestných činů. Druhá, praktická část se soustředí na porovnání vybraných trestných činů a jejich rozdílného chápání v těchto systémech