Informace k výuce

Ve kterých třídách se v tomto školním roce můžete setkat s psychologií a sociologií?

Ve francouzské třídě se v prvním ročníku budeme věnovat sebepoznání a základům psychologie.

V tomto školním roce se ještě učí psychologie ve všech třetích ročnících. Až nynější 1. C dospěje do 3. ročníku, bude mít už sociologii samostatně.  3. A a 3. B má dvouhodinovou dotaci na psychologii v prvním pololetí a sociologii v druhém pololetí. V bilingvní třídě je letos poprvé celý školní rok věnován sociologii (jen jedna hodina týdně).

Ve čtvrtém ročníku se budeme věnovat politologii a právu, v české třídě s dvouhodinovou dotací, ve francouzských třídách je časová dotace jen jednohodinová.

Pokud někoho psychologie zaujme a chtěl by se dovědět více, může si v 5. a 6. ročníku vybrat společensko-vědní seminář psychologie. Pro ty, kteří tyto semináře (oba)  absolvují, se poprvé otevírá možnost ze ZSV - psychologie i maturovat. Kdo by chtěl maturovat ze ZSV obecně, měl by si  jako pomocníka pro přípravu vybrat maturitní seminář, protože v těchto hodinách budeme něco opakovat, něco přidávat a hlavně psát maturitní testy a věnovat se tomu, jak správně napsat maturitní práci. Více informací o seminářích a maturitě najdete v příslušných sekcích.