V průběhu školního roku probíhá mnoho aktivit, které spadají svým zaměřením do oblasti společenských věd.

Do školy k nám za studenty přicházejí zajímavé osobnosti - někteří do hodin, jiní do seminářů. Také u nás funguje cyklus přednášek Malostranská akademie, která má již dlouholetou tradici.

Někdy se vypravíme za poznáním na zajímavá místa (Psychiatrická léčebna Bohnice, Dům světla, Právnická fakulta UK apod.).

Děje se toho u nás hodně. Pro více informací si prohlédněte jednotlivé kapitoly v Aktivitách ZSV.