MATURITA

UPOZORNĚNÍ

 

Všem zájemcům o maturitu ze ZSV / psychologie / práva připomínám, že je nutné si do konce měsíce září vybrat školitele a domluvit se s ním alespoň rámcově na tématu, které byste chtěli zpracovávat. Finální podobu tématu je třeba předložit do konce října.

 

ŠC