VYBRANÉ MATURITNÍ PRÁCE

Všichni dnes v řádném termínu odevzdali maturitní práce. Někteří mají ještě menší resty s USB.
Pro zájemce přehledová tabulka s oponenty.

Téma práce

Vedoucí práce

Oponent

Pozitivní a negativní účinky přítomnosti psa na osobu s depresivní poruchou

Šárka Coufalíková

Míša Dočekalová

Vliv BREXITU na odborové hnutí Velké Británie

Filip Hӓrtel

Tomáš Friedel

Ekonomika Hollywoodu

Filip Hӓrtel

Tomáš Friedel

Porovnání využití precedentu v anglickém právním systému a v právním systému České republiky

Tomáš Friedel

Šárka Coufalíková

Diagnostika a život se schizoafektivní poruchou

Šárka Coufalíková

Míša Dočekalová

téma utrpení v díle Alberta Camuse a Karla Jasperse

Filip Hӓrtel

Tomáš Friedel

marketing na sociálních sítích

Filip Hӓrtel

Tomáš Friedel

Efektivita učení

Šárka Coufalíková

Míša Dočekalová

Náboženské motivy v díle J. R. R. Tolkiena a jejich význam

Filip Hӓrtel

Šárka Coufalíková

Přijímání a prožívání smrti ve dvou odlišných zařízeních

Šárka Coufalíková

Filip Hӓrtel

Život dětí s tzv. Dvojí výjimečností se zaměřením na Aspergerův syndrom

Šárka Coufalíková

Filip Hӓrtel

Komparace tradičního a alternativního vzdělávání v předškolním věku

Filip Hӓrtel

Šárka Coufalíková

Povinné očkování v ČR

Tomáš Friedel

Šárka Coufalíková

Odlišné lingvistické formulace anglosaského a kontinentálního práva

Tomáš Friedel

Míša Dočekalová

Vzdělávací politika České strany sociálně demokratické a resort školství v letech 2013 - 2015: skutečně sociálně demokratická opatření?

Tomáš Friedel

Filip Hӓrtel

Lidé, dobro a zlo

Šárka Coufalíková

Filip Hӓrtel

Náhled na odlišnosti lidského chování v krizových situacích podle Zimbarda

Šárka Coufalíková

Filip Hӓrtel

umírání a proměny jeho vnímání

Filip Hӓrtel

Šárka Coufaliková

Aplikace právních předpisů při násilném vystěhování rolníků a sedláků ze zemědělských usedlostí v 50. letech

Tomáš Friedel

Filip Hӓrtel

Profil osobnosti pěstouna u PPPD

Šárka Coufalíková

Míša Dočekalová

Výchova dětí s poruchou ADHD

Šárka Coufalíková

Tomáš Friedel

 

 

 

 
Termín předání posudků Vám bude včas oznámek mailem.
 
Na psychologickém semináři dne 10. dubna se budeme věnovat podrobnostem o ppt prezentaci při obhajobě maturitní práce. Odoptujeme i zájemce mimo seminář.
Nácvik prezentace si pak individuálně domluvte s vedoucím své práce.
 

MATURITA

UPOZORNĚNÍ

 

Všem zájemcům o maturitu ze ZSV / psychologie / práva připomínám, že je nutné si do konce měsíce září vybrat školitele a domluvit se s ním alespoň rámcově na tématu, které byste chtěli zpracovávat. Finální podobu tématu je třeba předložit do konce října.

 

ŠC