moji maturanti

 

konec března:

Všichni řádně odevzdali svou práci.

Přeběžně počítejte s posudky v pondělí 16. dubna (nejpozději ve středu 18. dubna; v úterý jsou přijímačky). Včas Vás obešlu mailem.

Promýšlejte termíny konzultací a nácviku ppt. Druhé kolo rezervací termínů proběhne 3. 4. na semináři. Pro studenty z maturitního semináře - zastavte se za mnou v kabinetě, ať si můžete také vybírat. Jeden termín nácviku je povinný. Domluvte se alespoň ve dvojicích.

Nezapomeňte, že 16.5. svou práci prezentujete na psychologickém semináři pro 5. ročník a to už musí být ve finální podobě.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Od října probíhá pravidelný cyklus měsíčních konzultací. Je nutné se včas domluvit na vhodný termín a ten potom dodržet.
Do konce října od každého očekávám téma práce (UŽ KONKRÉTNÍ) a abstrakt (byť vím, že je pravděpodobné, že se bude ještě měnit).
 
 
 
říjen - příprava na téma, nástin literatury, představa o struktuře práce
listopad - doladění detailů, první tři strany psaného textu předem poslané ke konzultaci