maturita ze ZSV - psychologie

 
Test z psychologie pro maturanty z tohoto oboru byl stanoven na úterý 6. března. Ke studiu doporučuji materiály ze seminářů, doporučenou učebnici a publikace týkající významných psychologů (např. Drapelu a Coana - viz doporučená literatura). Některé knihy jsou u mne v kabinetě k vypůjčení.
ŠC