maturita ze ZSV - psychologie

maturantky z psychologie a ZSV se zaměřením psychologie budou prezentovat své práce na psychologickém semináři pro 5. ročník ve svatém týdnu (středa 16. května 7. a 8. VH).

Budete mít připravenou desetiminutovou prezentaci v takové verzi, jakou byste předvedly u maturity. Studenti semináře se Vás pak mohou ptát k tématu či přípravě na maturitu.

 

 
Test z psychologie pro maturanty z tohoto oboru byl stanoven na úterý 6. března. Ke studiu doporučuji materiály ze seminářů, doporučenou učebnici a publikace týkající významných psychologů (např. Drapelu a Coana - viz doporučená literatura). Některé knihy jsou u mne v kabinetě k vypůjčení.
ŠC