požadavky na maturitní test

 
Maturitní test z psychologie se bude skládat ze 3 částí. První je totožná s částí ZSV - psychologie a zahrnuje učivo probrané ve třetím ročníku české sekce (ev. odpovídající první ročník bilingvní sekce). Druhá část je zaměřena na látku probranou na psychologickém semináři v pátém ročníku (významné osobnosti psychologie, ontogeneze a patopsychologie), třetí obsahuje otázky z témat probraných na semináři v šestém ročníku (viz seznam témat u psychologického semináře).