2015

V tomto školním roce je možné maturovat buď ze ZSV, nebo přímo z psychologie.
ZSV:
 • Mladistvý pachatel v trestním právu
 • Vliv médií na skupinu 15 - 25 let
 • Osobní filosofie v kontextu víry a vědy
 • Postavení ženy v 21. století
 • Kontroverzní psychologické experimenty
 • Historie marihuany a její vliv na člověka
 • Vliv náboženství na vývoj římského práva
Psychologie:
 • Začleňování osob s mentálním postižením do společnosti
 • Prokrastinace a jak s ní bojovat
 • Tanečně-pohybová terapie
 •  Infekce HIV a předsudky s ní spojené
 
Některé anotace byly aktualizovány, jiné jsou pouze ve verzi říjnové a počátečních ideálů.