2015

V tomto školním roce je možné maturovat buď ze ZSV, nebo přímo z psychologie.
ZSV:
 • Barbora Fořtová - Mladistvý pachatel v trestním právu
 • Natálie Hofmanová - Vliv médií na skupinu 15 - 25 let
 • Adam Chejstovský - Osobní filosofie v kontextu víry a vědy
 • Nikola Káchová - Postavení ženy v 21. století
 • Antonín Kotrba - Kontroverzní psychologické experimenty
 • Daniel Suchařípa - Vliv marihuany na člověka
 • Jindřich Texler - Vliv náboženství na vývoj římského práva
Psychologie:
 • Klára Dudáková - Začleňování osob s mentálním postižením do společnosti
 • Amálie Jaskmanická - Prokrastinace a jak s ní bojovat
 • Veronika Mišáková - Tanečně-pohybová terapie
 • Barbora Spudilová - Infekce HIV a předsudky s ní spojené
 
Některé anotace byly aktualizovány, jiné jsou pouze ve verzi říjnové a počátečních ideálů.