2016

V tomto školním roce poprvé studenti projevili zájem i o maturitu z práva, přesto jsme nakonec maturovali jen ze ZSV a psychologie.
Negativní vlivy informací z médií na děti a dospívající
Právo na internetu
Mezináboženský dialog - křesťanství a islám
Sociální oblast ergoterapeutické praxe u psychotických pacientů
Určení osobnostních rysů na základě fyzických atributů
Judaistické a křesťanské svátky - co je spojuje a co rozděluje
Vliv Sahadža meditace na psychiku člověka
Etika v reklamě
Eutanázie - případová studie Kalifornie
Věc jako předmět občanskoprávního vztahu podle NOZ
Agrese v mezilidských vztazích