Právo na internetu

Abstrakt

Maturitní práce se zaměřuje na autorské právo na internetu. Na problematiku je nahlíženo především rovině právního řádu České Republiky, kdy hlavními tématy jsou autorská díla, jejich užití, autorská práva a odpovědnost při jejich porušení. To vše samozřejmě v prostředí internetu. Cílem práce je nastínit fungování autorského práva na internetu z pohledu všech jeho uživatelů. Následně je demonstrována především soukromoprávní zodpovědnost a to v praktické části na reálných případech v českém právním prostředí.