2014

 • Vizuální propaganda jako politický nástroj II. světové války
 • Současná politická situace v Turecku
 • Institut azylu z hlediska českého právního řádu
 • Integrace hendikepovaných do zaměstnání
 • Friedreichova ataxie
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Raný vývoj komunismu v Jugoslávii a v Sovětském svazu
 • Leváctví
 • Město a vesnice
 • Integrace dětí s dyslexií do běžné základní školy
 • Sebevražda jako sociální jev měnící se společnosti
 • Dyslexie