2014

 • Anna Čeňková - Vizuální propaganda jako politický nástroj II. světové války
 • Simona Dvořáková - Současná politická situace v Turecku
 • Barbora Havelcová - Institut azylu z hlediska českého právního řádu
 • Marie Hejlová - Integrace hendikepovaných do zaměstnání
 • Markéta Hurychová - Friedreichova ataxie
 • Alžběta Jarovská - Pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Hana Kopecká - Raný vývoj komunismu v Jugoslávii a v Sovětském svazu
 • Eva Kunzová - Leváctví
 • Jan Machala - Město a vesnice
 • Kristýna Mojžíšová - Integrace dětí s dyslexií do běžné základní školy
 • Karolína Peterková - Sebevražda jako sociální jev měnící se společnosti
 • Kateřina Vacková - Dyslexie