Raný vývoj komunismu v Jugoslávii a v Sovětském svazu

Ve své práci budu sledovat podmínky, které umožnily vzestup komunistické moci v Jugoslávii a v Rusku a raný vývoj komunismu. Pokusím se najít shodné a odlišné rysy společnosti a její problémy, které vedly až k akceptování komunismu a dále budu komparovat samotný vývoj komunismu do roku 1953 (smrt Stalina). Vývoj v obou zemích budu konfrontovat s marxismem – leninismem, ze kterého by oba režimy měly vycházet. Na příkladech těchto dvou zemí se snažím dokázat nemožnost realizace marxismu - leninismu.