Vizuální propaganda jako politický nástroj 2. světové války

Maturitní práce Vizuální propaganda jako politický nástroj II. světové války se zaobírá plakáty demokratické Velká Británie a totalitní Třetí říše, jakožto velmocí své doby. Definuje propagandu jako takovou, vysvětluje její důležitost a proměnlivou roli ve válce. V jednotlivých kapitolách informuje o vzniku a způsobu výroby vizuální propagandy i s příklady a s důrazem na postupy při zpracování informací, které v závěru srovnává a zachycuje jejich (ne)rozdílnost vzhledem k formě státu.