Město a vesnice

V úvodní části práce se zabývám urbanismem, urbanizací a funkčními složkami osídlení z teoretického hlediska. Ve druhé kapitole se věnuji komparaci historické podoby českých sídel a současné urbanizaci. Věnuji se aktuálním tématům a výstavbě nového bydlení: Kdo poptává novou bytovou výstavbu a v jaké formě, rozebírám motivaci pro koupi nového bydlení ve vlastním domě. Na příkladech dokládám důležitost kvalitního veřejného prostoru.