Současná politická situace v Turecku

Ve své maturitní práci ze ZSV bych se ráda zaměřila na politickou situaci v Turecku, jelikož jsem měla možnost strávit v tomto městě více než dva měsíce a nahlédnout tak do skutečného života v něm. Nejprve se budu věnovat historii Turecka, kde bych především vyzdvihla postavu Atatürka a srovnala ho se současným premiérem Erdoğanem, právě kvůli kterému probíhají četné protesty. Politická situace v Turecku je v posledních letech velmi vypjatá a postupem času se to zhoršuje. Jelikož v tuto chvíli v České republice téměř neexistuje žádný obsáhlejší zdroj o tomto tématu, ráda bych svou prací situaci v Turecku přiblížila více lidem a pokusila se o objektivní pohled na věc. Pokusím se dojít k závěru, jestli muslimský stát jako je Turecko potřebuje tak silného vládce jako je Erdoğan nebo jestli jeho chování téměř porušuje základní lidská práva a svobodu lidí v Turecku.