Dyslexie

Má práce se zabývá tématem dyslexie. Na začátku práce je dyslexie obecně definována a dále se pak týká spíše rodičů dyslektických dětí. Jsou zde rozebrány jejich pocity. Pohled rodiče je totiž pro dítě velice důležitý a rodič dítě může ovlivňovat mnoha způsoby.

Zaměřila jsem se hlavně na to, jak rodiče reagují na diagnostiku svého potomka, jak můžou jejich reakce a vyrovnávnání se se skutečností ovlivnit dyslektika i celou jeho rodinu. Dále se lze v práci dočíst, jak rodič může dítěti pomoci a jak by se měl k dítěti chovat. Je zde samozřejmě zmíněn i špatný přístup rodičů a to, jak mohou dítě ovlivňovat negativním způsobem.

Celé práce by mohla posloužit všem, kteří se o dyslexii zajímají, ale hlavně rodičům, kteří by si měli uvědomit, jak moc je jejich postoj k potomkovi důležitý.