2012

Tak letos začínáme. Poprvé jsme opustili sady otázek a zkusili novou cestu. Píšeme testy, tvoříme maturitní práci, kterou je třeba obhájit. Zkoušíme vlastně vysokoškolský způsob práce.
A jaká byla první skupina?
Zážitková pedagogika v andragogice
Integrace České republiky do EU.  Její vliv na problematiku ochrany životního prostředí
Vliv náboženství na práva žen
Školní písmová předloha - její vliv a význam
Lisabonská smlouvá
Tiskové agentury
Kognitivní psychologie - paměť 
Péče o dítě po odloučení rodičů
Proměny víry a náboženství na počátku 3. tisícíletí
Interkulturní psychologie
Tibetsko-čínské vztahy
Reklamní právo
Porovnání rodinného práva judaismu a islámu s přihlédnutím k českému právu
Finanční krize
 
 
Anotace mám jen od některých a většinou pocházejí z počátku tvorby.