Kognitivní psychologie - paměť

V práci se zabývám obecnými vlastnostmi paměti, zejména pak otázkou, co se do lidské paměti ukládá nejsnáze.
První část práce bude obsahovat teoretický úvod do kognitivní psychologie.
Dále zmíním některé psychology a jejich experimenty zabývající se v rámci zkoumání paměti podobným tématem.

Druhá část práce se skládá z experimentu, ve kterém dokazuji, že zkoumaní lidé si zapamatují spíše neobvykle, zvláštně zobrazené objekty, než objekty normálně podané.