Zážitková pedagogika v andragogice

 Cílem práce je především představit a rozebrat fenomén zážitkové pedagogiky. Maturitní práce zavede pojem zážitková pedagogika a andragogika a vysvětlí jejich základní principy (především zážitkové p.). Bude se zabývat vývojem zážitkové pedagogiky a jejím aktuálním stavem u nás, především v kontextu se vzděláváním dospělých. 

 Práce bude dále posuzovat  výhody a nevýhody učení zážitkem jako metody andragogiky a bude porovnávat zážitkovou pedagogiku s dalšími metodami.