Reklamní právo

Toto téma jsem si vybrala proto, že mě oblast práva v průběhu studia základů společenských věd nejvíce zaujala. Na reklamní právo se v dnešní době neklade takový důraz, ale zároveň je podle mého názoru také velmi často porušováno. Nemám ráda reklamu, která nás bohužel pronásleduje na každém kroku, a proto mě zajímá, co vlastně přesně obsahuje zákon o reklamě a co všechno si k nám mohou prodejci dovolit. Cílem mé práce je poukázat na změny v zákoně a zejména na jeho nedostatky. Součástí bude také seznámení se vznikem a funkcí reklamy, historie zákona, seznámení se základními pojmy, proč má být reklama zákonem regulovaná (působení na lidi, zásah do soukromí, vliv na děti) atd. Nerada bych zůstala pouze u teorie, a proto do práce vložím průzkum, abych mohla ukázat názory lidí na reklamu. Také bych chtěla v mé práci zmínit novelu zákona, která mluví o odstranění billboardů kolem silnic a dálnic a zrušení reklamy na televizních programech ČT1 A ČT24.