Písmová předloha - její vliv a význam

V mé práci se zaměřím na celkový význam písmové předlohy, co vše může ovlivňovat a jakým způsobem se podílí na tvorbě osobnosti.

V další části popíši poruchy učení, které přímo souvisí s psaním (dyslexie, dysgrafie). Cílem mé práce je podat objektivní kritiku stávající písmové

předlohy i nové předlohy Comenia Script a navrhnout úpravu stávající předlohy.