Péče o dítě po odloučení rodičů

Ve své maturitní práci se zaměřuji především na právní hledisko péče o dítě po rozvodu/rozchodu rodičů. Popisuji různé možnosti, které mohou v takovém případě nastat. Velký důraz kladu především na problematiku střídavé péče a s tím související novelu zákona o jejím přednostním zavedení. Zároveň také rozebírám všechna pro a proti, přihlížím i k psychologické stránce věci a porovnávám s některými případy ze zahraničí. Na závěr veškeré dosažené poznatky shrnuji a případně přidám i stručný vlastní názor, vycházející z osobní zkušenosti s rozchodem rodičů
Vycházím z informací získaných z internetu, ASPI a konzultací s advokáty, kteří mají s daným tématem bohaté zkušenosti.