2013

Barbora Bajgarová - Vztah státu a národní kinematografie
Tereza Černá - Ochrana spotřebitele
Kateřina Dytrychová - Integrace vězňů do běžné společnosti
Anna Fišerová - Jak ovlivňuje prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, jeho chování a jednání v dalším životě
Klára Hečlová - Humanitární pomoc nestačí
David Křivanec - Marketing
Markéta Kubečková - Arteterapie a ergoterapie
Martin Mudra - Psychologie v reklamě
Adéla Procházková - Hudba (nejen) hory přenáší
Magdalena Tejkalová - Fobie
Matyáš Viktora - Politika Ruska na Jižním Kavkaze
Dominika Vřešťálová - Hrdina a fikce v životě mladého člověka