2013

Vztah státu a národní kinematografie
Ochrana spotřebitele
Integrace vězňů do běžné společnosti
Jak ovlivňuje prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, jeho chování a jednání v dalším životě
Humanitární pomoc nestačí
Marketing
Arteterapie a ergoterapie
Psychologie v reklamě
Hudba (nejen) hory přenáší
Fobie
Politika Ruska na Jižním Kavkaze
Hrdina a fikce v životě mladého člověka