Mezináboženský dialog - křesťanství, islám

Abstrakt:

Tato práce se zabývá tématem, které je v dnešní společnosti často předmětem diskuze. Náboženské instituce a organizace se mnohdy navzájem osočují z rozdmýchávání nenávisti a ve své „obraně“ se více zaměřují na odlišení od druhého náboženství, než na hledání styčných bodů a snahu o dialog. Práce se věnuje jak shodám a podobnostem mezi dvěma největšími náboženstvími, tak i rozdílům mezi nimi. Nabízí srovnání obou učení i jejich Písem a také obeznamuje čtenáře s již fungující mezináboženskou spoluprací, ale ve stručnosti také válečným konfliktům.

 

Klíčová slova:

Křesťanství, Ježíš Kristus, Bible, Islám, Mohamed, Korán, Mezináboženský dialog