Etika v reklamě

Abstrakt:

Cílem mé maturitní práce je seznámit čtenáře s problematikou neetické reklamy. Zabývá se marketingovou komunikací, konkrétně etikou v reklamě. V první části se čtenář dozvídá něco o reklamě samotné a o její psychologii. Druhá část rozebírá etiku a etický kodex reklamy. Ve třetí části představuji příklady neetických reklam a vysvětluji, čím se mohou reklamy provinit. Nakonec jsem sepsala své úvahy a návrhy týkající se obrany proti neetickým reklamám.

 

Klíčová slova : reklama, psychologie reklamy, reklamní triky, manipulace, etika, Rada pro reklamu, Etický kodex reklamy, klamavá reklama, sociální reklama, srovnávací reklama