Zkreslení a ovlivnění vzpomínek

Abstrakt

Práce se zaměřuje na méně známé téma z oblasti psychologie a to na téma zkreslování a ovlivnění vzpomínek.

Proces zapamatování si události a následného vybavování si vzpomínky popisuje jak z pohledu biologického, tak i psychologického. Schopnost krátkodobé a dlouhodobé paměti je popsána na základě aktuálních poznatků o procesech ukládání informací v mozku a o tom, jak si mozek uložené vzpomínky vybavuje. Nepřesnost těchto procesů, která je daná jejich podstatou, stárnutím, zapomínáním nebo úmyslným či neúmyslným vnějším ovlivněním, vede ke vzniku falešných vzpomínek.

Lepší znalost těchto principů může pomoci při léčbě některých onemocnění jako je Alzheimerova choroba nebo přispět ke zlepšení kriminalistiky v oblasti svědeckých výpovědí.

Rozhodla jsem se ověřit některé již známé poznatky z oblasti ovlivňování vzpomínek pomocí pokusu obsahujícího filmovou ukázku a následně testujícího pozornost a ovlivnitelnost respondentů na základě formulace dotazníku.

 

Klíčová slova: Falešné vzpomínky, hipokampus, mozková centra, svědecké výpovědi, Alzheimerova choroba, Elizabeth Loftusová, kódování vzpomínek, paměť