Vliv Sahadža meditace na psychiku člověka

Resumé

     V této práci se zabývám Sahadža meditací a jejím vlivem na psychiku člověka. V teoretické části blíže tuto meditaci specifikuji, jak funguje a kdo stál u jejího založení. Dostávám se k tématům subtilního systému, probuzení energie Kundaliní a seberealizace.

     V praktické části zpracovávám odpovědi ze svého dotazníku, který se zabývá otázkami, jaké psychické změny se odehrávají v jedinci po seberealizaci, například jak zmírňuje psychická onemocnění a negativní vlastnosti a jak jejím prostřednictvím dokáže člověk najít svou identitu. Tyto informace srovnávám s výzkumy zahraničních psychologů.

 

Klíčová slova

psychika, meditace, seberealizace, subtilní systém, energie Kundaliní, problémy a nemoci, identita, výzkumy, Šrí Matadží