Agrese v mezilidských vztazích

Abstrakt

Ústředním tématem této maturitní práce je průběh agrese v běžném životě: odkud pochází, jak vzniká, jak se projevuje. Práce komparuje teorii pudů a teorii sociálního učení, které obě slouží jako východiska poznatků psychologie agrese. V rámci komparace popisuje důležité výzkumy ohledně biologického a výchovného vlivu na agresi. Dále se zabývá faktory, jež zvyšují agresivitu a formami, v nichž agrese může vystupovat. Pomocí dotazníkového šetření ověřuje aplikovatelnost teoretických poznatků o agresi na praktický život. Výsledky dotazníkového šetření demonstrují přítomnost agrese v každodenním životě a snahu respondentů o zbavení se agrese jejím intenzivním prožitím.

 

Klíčová slova

agrese, původ agrese, faktory agresivity, katarze, agrese a výchova