Problémy při inkluzi žáků s PAS

Abstrakt

Maturitní práce se zabývá problematikou inkluze žáků s poruchou autistického spektra a následnou možností řešení daných problémů.

            Teoretická část je zaměřena na seznámení s problematikou autismu a inkluze. Dále obsahuje popis různých typů škol a srovnání jejich výhod a nevýhod při procesu inkluze.

Cílem práce je zjistit jaké problémy jsou při inkluzi nejčastější a jak proces inkluze žákům s autismem usnadnit, aby byl co nejúspěšnější. Praktická část se zabývá kazuistikou třinácti letého dítěte s poruchou autistického spektra. Pomocí rozhovoru s dítětem s autismem a jeho rodiči můžeme odhalit problematické situace, které žák ve škole zažívá a jak se s nimi snaží vypořádat.

Práce ukazuje, že zásadní vliv na inkluzi má přístup rodičů doplněný vstřícností a informovaností škol. V dnešní době se povědomí o této problematice velmi zlepšuje a tím také přispívá k funkčnosti inkluzivního vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra.

 

Klíčová slova

Porucha autistického spektra, inkluze, vzdělávání, základní škola, rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra