Negativní vlivy informací z médií na děti a dospívající

Abstrakt

Zaměřila jsem se na problémy spojené s negativním vlivem médií u dětí a dospívajících. Nejprve jsem se zabývala historií médií a vztahy mezi nimi a člověkem. Největší část práce tvoří vliv médií z hlediska psychologického  i fyzického. Data jsem zpracovávala pomocí odborné literatury a výzkumu, který se věnuje vlivu televize a médií na děti v páté a osmé třídě základní školy. Výsledky jsem srovnala se stejným výzkumem, který provedl psycholog Adam Suchý v roce 2007.

 

Klíčová slova: vliv médií na děti, reklama, přesvědčovací techniky, masmédia, děti, agrese