Judaistické a křesťanské svátky

Anotace

Cílem maturitní práce s názvem ,,Judaistické a křesťanské svátky – co je spojuje a co je rozděluje“ je v teoretické části uvést čtenáře do tématu pomocí základních informací o konkrétním náboženství a jejich příslušných svátků. Snažila jsem se vše napsat co nejsrozumitelněji. Dala jsem si za úkol seznámit čtenáře se strukturou svátků, která je z důvodu přehlednosti rozdělena do tří částí. V první části jsou obecné informace o svátku, dále historické kořeny a nakonec příprava na konkrétní svátek, symboly, zvyky a tradice s ním spojené. V praktické části maturitní práce provádím komparaci svátků, pomocí níž objasňuji, proč bývají tyto známé svátky často ztotožňovány. Konkrétně se budu věnovat rozlišení židovského Pesachu s křesťanskými Velikonocemi, židovské Chanuky s křesťanským Adventem a židovského Nového roku Roš ha-šana s křesťanskými Vánocemi.