Prokrastinace a jak s ní bojovat

 Ve své práci se zaměřuji hlavně na to, jak s prokrastinací bojovat a kterými metodami se jí dá odnaučit. Něco z toho jsou systémy učení, některé zahrnují úpravu denního programu atd.
 Dále se zabývám tím, jak velkým problémem je prokrastinace v současnosti.  Cílem práce je snaha shrnout základní problémy a návyky z kterých prokrastinace vzniká a poté metody jak se těchto věcí zbavit, nebo je upravit, abychom byli více produktivní.