Začleňování osob s mentálním postižením do společnosti

Toto téma pro svou maturitní práci jsem si vybrala ze tří důvodů. Tím prvním je, že se odmalička s touto cílovou skupinou lidí setkávám, protože má maminka je ředitelka sociální firmy, která pracuje právě s klienty ze skupiny osob s mentálním postižením. Jelikož v této sociální firmě pracuji jako baristka a servírka v chráněné kavárně, se začleňováním těchto osob do společnosti (konkrétně především do pracovního kolektivu) mám přímou zkušenost.

Druhým důvodem, který navazuje na ten první, je, že bych ráda rozvinula svoji seminární práci z minulého školního roku na téma „Socializace osob se zdravotním postižením formou nabídky pracovních příležitostí“, ve které jsem své praktické zkušenosti z tohoto tématu doplnila o teoretickou část.

Posledním důvodem je, že téma integrace lidí s mentálním postižením je v naší společností stále tabu. Bohužel existuje mnoho lidí, kteří o něm nevědí, nerozumějí mu, nechtějí ho řešit a ani o něm uvažovat. Stále ještě se v naší době můžeme setkávat s předsudky, které tu nadále přetrvávají z minulých dob a s nevědomostí, která je často příčinou těchto předsudků. Proto bych ve své maturitní práci chtěla téma socializace osob s mentálním postižením veřejnosti více přiblížit.

Konkrétně se hodlám zaměřit na:

1)     Postavení člověka s mentálním postižením v rodině

2)     Integrace do vzdělávacího systému

3)     Navazování kontaktů mimo rodinu- vytváření přátelství, soužití v komunitách, partnerský život

4)     Hledání pracovního uplatnění