Nebezpečí spojená s výkladem práva

Prvním krokem mé práce je sestavit objektivní a kritickou sbírku případů, u kterých byl rozsudek poznamenán nezvyklým či bezprecedentním výkladem práva. Na jednotlivých případech se následně zaměřím na ony sporné, nelehko definovatelné, pasáže, které mají rozhodující vliv na rozsudek. Objektivita mého výkladu nebude negativně ovlivněna etikou.

Sestavením této sbírky získám lepší povědomí o daném problému. Ze vzniknuvších závěrů následně navrhnu logické východisko pro sjednocení rozhodování v soudnických systémech.

Poslední úkon mé práce bude spočívat v porovnávání. Nejdříve porovnám mé řešení a řešení českého soudního systému po zavedení zákonu č. 89/2012 Sb., tedy zavedení nového občanského zákoníku. Nakonec porovnáme Českou republiku s ostatními vyspělými státy západní sféry, abychom mohli určit úroveň soudnictví České republiky v celosvětovém měřítku.