Tanečně-pohybová terapie

Má maturitní práce se bude zabývat problematikou tanečně-pohybové terapie. Uvede základní informace o psychoterapii jako takové, dále se bude zabývat tancem, jako léčebným prostředkem a jeho historií spojenou se vznikem taneční a pohybové terapie, jejím vymezením, principy i východisky. Další část se bude věnovat taneční terapii v praxi, jejímu využití (psychoterapie, vývoj osobnosti, rehabilitační prostředek), cílům TPT a formám ve kterých se vyskytuje. Nakonec bude zmíněna osobní zkušenost s jednou z forem TPT a zpracovaný rozhovor s tanečně-pohybovou terapeutkou.