Historie marihuany a její vliv na člověka

V první části práce, bych se chtěl zabývat vlivem marihuany na lidské zdraví, z hlediska negativního i pozitivního. Dále bych rád rozvedl historii marihuany jako takové. Proč byla droga zilegalizována a jak k tomu došlo. K dispozici mám kontakt na Ing. Mgr. Bc. Vendulu Běláčkovou Ph.D, která je odbornicí v oboru adiktologie a má bohaté zkušenosti s drogami jako takovými, i ekonomickou problematikou týkající se drog (Ekonomická analýza drogových trhů, Ekonomické souvislosti drogové problematiky, atp.).

Další část práce se skládá právě z výzkumu černého trhu s drogami v ČR, převážně

marihuany. Cílem výzkumu je poodkrýt čtenářovi to, jak černý trh funguje, o jakou částku stát ročně přichází a co by se změnilo, kdyby nastala změna v legislativě ČR a marihuana se stala legální. Tyto závěry budu vyvozovat z legislativ stávajících států, které drogu přijali za legální.

V neposlední řadě bych rád porovnal negativní účinky marihuany s jinými legálními drogami, jako jsou alkohol, tabák a kofein.

Cílem práce je odhalení pravdy o marihuaně jako takové, protože většina informací

které o ní běžný člověk ví, pochází z dob 2. světové války, kdy byly výzkumy prováděny s předem daným závěrem, nebo v naprosto nekorektních podmínkách.