Kontroverzní psychologické experimenty 20. století

Ve 20. století proběhlo mnoho kontroverzních experimentů, které měly dle počátečních záměrů objasnit chování jedinců ve specifických situacích. Náplní mé práce bude shrnutí těchto experimentů, vyhodnocení závěru a následné popsání vlivu experimentu na společnost. Budu se zaobírat jak reakcemi odborné veřejnosti, tak svým vlastním pohledem na přínos experimentu psychologii jako vědě. Mezi příklady kontroverzních experimentů, které bych v práci rozebíral, bych zařadil Milgramův experiment, Standfordský vězeňský experiment, Malý Albert atd.