požadavky na maturitní práci ze ZSV

POZOR - Povšimněte si, že na konci října jsou podzimní prázdniny. V tomto roce je 31. 10. v pondělí. Bylo by ovšem příjemnější, kdybyste téma a seznam literatury předali svému vedoucímu práce před prázdninami. Věřím, že to není žádný problém. Máte-li nějaké pochybnosti ohledně tématu, konzultujte včas, aby byla možná jeho úprava.
21. 9. 2016