požadavky na písemné práce ze ZSV

V tomto školním roce budeme psát tři písemné práce. První se bude týkat psychologie a sociologie a bude se psát v prosinci (14. 12.) 
Druhá bude zahrnovat témata z politologie a práva,  termín je pátek 18. ledna 2019.
Poslední písemná práce (ekonomie a filosofie) bude v pátek 15. března 2019. Všechny testy se píší v rámci maturitního semináře.
Jednotlivé testy pro maturitu z psychologie - 11. března 2019 - a z práva a politologie - 13. března 2019.
 
U všech písemných testů je možné cca měsíc dopředu získat pár otázek, abyste získali představu o formulacích v testu.
 
Požadavky jednotlivých oborů již byly aktualizovány a plně odpovídají tomu, co je třeba nastudovat k maturitě ve školním roce 2018/19.
říjen 2018