požadavky na písemné práce ze ZSV

V tomto školním roce budeme psát tři písemné práce. První se bude týkat psychologie a sociologie a bude se psát v prosinci (15. 12.) 
Druhá bude zahrnovat témata z politologie a práva,  termín je pátek 19. ledna 2017.
Poslední písemná práce (ekonomie a filosofie) bude v pátek 23. března 2017. Všechny testy se píší v rámci maturitního semináře
 
U všech písemných testů je možné cca měsíc dopředu získat pár otázek, abyste získali představu o formulacích v testu.
 
Požadavky jednotlivých oborů již byly aktualizovány a plně odpovídají tomu, co je třeba nastudovat k maturitě ve školním roce 2017/18.
říjen 2017