Práce pro studenty v zahraničí

V průběhu studia ve čtvrtém ročníku se první pololetí budeme věnovat politologii a druhé pololetí právu. Podle délky Vašeho studia v zahraničí si vyberte zadání práce na příslušný časový úsek.
 
Politologie
1) Prokázat znalost v oboru. Vyberte si, zda si chcete napsat jeden souhrnný opakovací test, nebo více testů, které obsáhnou všechno učivo. Pro domluvení termínu je třeba mě kontaktovat předem.
2) Vyberte si jedno z témat globálních problémů (politologické, sociální, ekonomické) a vyhledejte si k nim nějaká data (zdroje uvést nakonec) a napište na dané téma esej o rozsahu tří stran. Téma bude úzce formulované, aby bylo zajímavé. Je dobré si jej nechat schválit.
 
Právo
1) Prokázat znalost v oboru. Vyberte si, zda si chcete napsat jeden souhrnný opakovací test, nebo více testů, které obsáhnou všechno učivo. Pro domluvení termínu je třeba mě kontaktovat předem.
2) Napište práci v rozsahu tří stran. Vyberte si z následujících okruhů. Téma formulujte a nechte si schválit.
    a) porovnat dva odlišné právní systémy
    b) vybrat si nějakou zajímavou kauzu a tu rozebrat
    c) najít nějakou zajímavou kauzu, kde na rozsudek  mělo vliv veřejné mínění
    d) je dobré snížit hranici trestní odpovědnosti? (argumentace pro i proti)
    e) tresty pro mladistvé