4.C

Ve čtvrtém ročníku se ve francouzských třídách při jednohodinové dotaci týdně věnujeme v prvním pololetí politologii a ve druhém právu. V rámci hodin práva se zúčastníme buď simulovaného soudního řízení nebo "běžného" soudního řízení.