4.C

Ve čtvrtém ročníku se ve francouzských třídách při jednohodinové dotaci týdně věnujeme celý rok právu. V tomto školním roce učí třídu kolega Hartel.