4. A, 4. B

Ve čtvrtém ročníky se v dvouhodinové dotaci věnujeme v prvním pololetí politologii a ve druhém právu. Součástí práva je také návštěva soudního řízení, nebo účast na simulovaném soudním řízení.