seminář z psychologie pro 6. ročník

Roční dvouhodinový seminář z psychologie je určen pro studenty, kteří v pátém ročníku absolvovali psychologický seminář. Budeme se zabývat rozborem odborných textů, budeme pracovat se vžitými psychologickými omyly, budeme se věnovat známým psychologickým výzkumům a experimentům. Pokusíme se najít zajímavá a aktuální témata, která prohloubí znalosti v oboru.

K hodnocení budu požadovat jednu odbornou práci nebo ppt za první pololetí na libovolné téma. Pokud bude student chtít maturovat ze ZSV a bude psát maturitní práci z psychologie, je možné tuto práci akceptovat.