maturitní seminář

Roční dvouhodinový seminář z psychologie je určen pro studenty, kteří plánují maturitu ze ZSV či potřebují znalosti ze ZSV pro úspěšné složení zkoušek na VŠ. V průběhu celého školního roku se budeme věnovat všem šesti oborům, jež jsou součástí předmětu (psychologie, sociologie, politologie, právo, ekonomie, filozofie). Rozšíříme kapitoly, které v hodinách nebyly do hloubky probrány, ale objevují se v maturitních okruzích. Budeme pracovat s tématy mezioborově, tak, jak na to není v běžných hodinách prostor. Pokusíme se propojovat jednotlivé obory pomocí aktuálních článků, reportáží apod.

Nejdříve se zaměříme na psaní odborné práce ze ZSV (pro maturanty maturitní), připomeneme si, jak vybrat vhodné odborné zdroje, jak správně formulovat, citovat apod. Na jaře budeme pracovat s ppt – jak vybrat správnou část odborné práce pro prezentaci, jak ji zpracovat, aby byla zajímavá, přehledná a přiměřeně dlouhá.

V rámci semináře budeme také psát povinné maturitní písemné práce, abychom omezili stres při hledání volného prostoru v rozvrzích všech maturantů.

K hodnocení budu požadovat jednu odbornou práci – u maturantů akceptuji maturitní, ostatní si vyberou práci dle svého plánovaného vysokoškolského zaměření – a aktivní účast.