literatura

  • Hill, G.: Moderní psychologie. Praha, Portál 2004
  • Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Jiří Budka 1994. Event. Jiný slovník např. Gillernová
  • Lilienfeld, S.O., Lynn, S. J., Ruscio J., Beyerstein . L.: 50 největších mýtů populární psychologie. Opravník obecně oblíbených omylů. Praha, Universum 2011
  • Wiseman, Richard: 59 vteřin. Nakladatelství ANAG 2011
  • Sacks, Oliver: Antropoložka na Marsu. Praha, Dybbuk 2011.

Další literatura dle vývoje semináře.