seminář z psychologie pro 5. ročník

Roční dvouhodinový seminář z psychologie je určen nejen studentům 5. ročníku, kteří chtějí ze ZSV maturovat, ale všem, neboť dobré základy psychologie se hodí v běžném životě každému. Učivo bude prohlubovat znalosti, které jste získali při hodinách psychologie ve 3. ročníku. Budeme se věnovat nejen tématům z oblasti teoretické psychologie (obecné, vývojové, sociální a psychopatologie), ale i důležitým postavám a kapitolám z dějin psychologie a psychologii v praxi. Nebudeme pracovat pouze s teoretickými učebnicemi, ale budeme používat i odborná periodika, videoprojekce, zajímavé články… Pokusíme se na konkrétním materiálu rozebrat osobnost. Podle zájmu studentů můžeme částečně upravit náplň semináře, ev. jej obohatit o spolupráci s odborníky.

K hodnocení budu požadovat v prvním pololetí ppt prezentaci a vystoupení před kolegy na vybrané téma z psychopatologie, aktivitu v hodinách a 2 testy. Ve druhém pololetí přečíst jednu z doporučených knih a zpracovat ji.