Témata pro výběr:

1)      Zločin a deviace (právo, sociologie a politologie)

2)      Práce a ekonomický život

a.       Změny v sociální organizaci práce

b.      Gender a „feminizace“ práce

c.       Doživotní pracovní kariéra?

d.      Nejistota zaměstnání a nezaměstnanost

3)      Vzdělání a jeho proměny

a.       Důležitost a rozdílnost

b.      Gramotnost a negramotnost (je to stále ještě problém?)

4)      Rasa, etnicita, emigrace

5)      Sexualita a gender (psychologie, sociologie, právo)

6)      Zdraví, nemoc, postižení / stigmatizace, umírání

7)      Globalizace a měnící se svět (mj. konzumerismus, mcdonaldismus)Seminář bude začínat v pátek v 8.10, Váš seznam bude na vrátnici.