Dne 9. září nám společnost Člověk v tísni nabídla pro vyučující a studenty levnější vstupenky na přednášku Jeho Svatosti dalajlamy na téma „Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnosti“, které jsem nabídla v maturitních ročnících. Někteří studenti se projevili jako velmi flexibilní a skoro obratem se rozhodli. Nakonec jsme vyrazili v menší skupince jedenácti zájemců (studentů a učitelů). O dojmech z přednášky si můžete přečíst níže:

 

Dalajlama v Praze!

Dne 14. 9. 2013 se konala v pražské Tipsport aréně zajímavá přednáška Jeho Svatosti, tibetského duchovního dalajlamy.

Nejprve jsme se nepohodlně usadili a v nesmírném očekávání jsme čekali, až k nám promluví jeden z nejslavnějších duchovních na světě. Poté vstoupil za velkého potlesku na pódium a svým roztomile vtipným smíchem dokázal rozveselit srdce snad každého v sále. Dalajlama sice mluvil v angličtině, ale bohužel mu nebylo dobře rozumět. Nebylo to jen jeho výslovností, ale také velmi špatným akustickým zařízením v aréně. Museli jsme tedy vždy počkat na překlad tlumočnice, která dokázala proslov bravurně přetlumočit. Pro některé mohla být jeho přednáška obohacující, pro jiné však mohla obsahovat věci, které už věděli. Například, že by se lidé měli vzájemně respektovat, že by se z generace na generaci měly předávat určité hodnoty a morální zásady, že by se člověk měl snažit ovládat své emoce a chovat se k ostatním tak, jak by chtěl, aby se oni chovali k němu. Myslíme si, že jeho učení je správné a určitě by se mělo ve společnosti prosazovat. Dalajlama nás zaujal tím, že svou osobu nepovyšoval nad ostatní a nebral se nijak výjimečně. Sám upozorňoval, že označení Jeho Svatost je nesmyslné, protože všichni lidé jsou si rovni.

Domníváme se, že by se dalajlamovo učení mělo předávat dalším generacím, dětem a obzvlášť lidem, kteří by to potřebovali nejvíce. Jako jsou třeba děti v polepšovnách, trestanci, zločinci apod. Dle našeho názoru se sice dalajlama nevyvyšuje nad ostatní, ale rozhodně je svým rozhledem, svou neúnavnou prací a smyslem pro humor někým, kdo stojí za to, aby si ho lidé poslechli.

 

 

Autoři: Kristina, Veronika, Monika

 

Další možné odkazy:

www.forum2000.cz/cz/projekty/dalsi-aktivity/2013/prednaska-jeho-svatosti-dalajlamy/ (odkaz na videozáznam)

zpravy.idnes.cz/dalajlama-v-praze-0eb-/domaci.aspx?c=A130914_212358_domaci_brm (článek o přednášce na i-dnes.cz)