140326 Den vědy FF UK 2014

Ve středu 26. března 2014 probíhal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Den vědy 2014. Tématem třetího ročníku byl „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Akce byla otevřena široké veřejnosti se zájmem o humanitní vědy. Cílem bylo představení rozsáhlého spektra témat, jimiž se zabývají odborníci působící na Filozofické fakultě UK. Program jsme nabídli studentům šestých ročníků a někteří z nich se přednášek zúčastnili. My, co jsme dorazili – vyučující i studenti -  jsme byli spokojeni.

Den vědy 2014 zahájila vernisáž výstavy „Havel na scéně: scénografie děl Václava Havla“. Výstavu připravila Katedra divadelní vědy FF UK a Institut umění – Divadelní ústav.  Hlavní program Dne vědy 2014 byl rozdělen do čtyř sekcí: Vidí věci jinak: 75minutové přednášky renomovaných pedagogů FF UK – prof. Martina Hilského (nositele Řádu britského impéria a Medaile za zásluhy o stát), prof. Tomáše Halíka (nositele Templetonovy ceny), prof. Milana Hlavačky a doc. Radvana Bahbouha; Mladá věda: výzkumné projekty mladých vědců, které odrážejí fikci a reálný svět z pohledu technologického vývoje, ale i nových uměleckých forem; Hravá věda: workshopy v Knihovně Jana Palacha a v učebně Fonetického ústavu FF UK, prezentace v kinosále Katedry filmových studií FF UK a exkurze v Laboratoři lingvistických a behaviorálních studií a Podporujeme vědu: prezentace podpory vědecké práce v oblasti zahraničních výjezdů, financování a publikování.

Informace byly čerpány z denvedy.cz. Fotografie byly převzaty ze stejného místa.

 

Vzhledem k tomu, že některé přednášky byly natáčeny, je možné si je prohlédnout na adrese: 

www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-vedy/online-prenos

 

studentský článek

Internet - propojená nádoba fikce a reality

Ve středu 26. března jsem navštívila přednášku, jejíž hlavním tématem byl internet. Přednášející, Mgr. Petr Lupač, PhD z katedry sociologie, se zaměřil na tři nejdůležitější fikce, jejichž podobnost s realitou byla v průběhu času vědecky zaznamenávána. Tyto fikce vlastně provázely celý vznik internetu a jednalo se o přemostění digitální oblasti, konci samoty a digitální generaci – nicméně přednáška obsahovala i historický kontext a postoje různých osobností, které se na vzniku myšlenky internetu více či méně podílely.

Shledala jsem toto téma velice zajímavým hlavně z hlediska tehdejšího a dnešního náhledu na věc – zaujal mě například předpoklad, že by měl být internet nástrojem štěstí, zatímco dnes ho vnímáme spíše jako věc každodenního použití a nedá se říct, že by přinášel pouze kladné pocity.

K. R.